Vegetabilni preparati

V današnjem času je vse teže priti do kravjih rogov in živalskih ovojnic, ki jih potrebujemo za izdelavo biodinamičnih preparatov. Po mnogih poizkusih in dolgoletnih raziskovanjih nam je Marija Thun zapustila tudi spoznanja, na kakšen način lahko pripravimo nadomestke teh preparatov.

Nadomestek za preparat gnoj iz roga naredimo tako, da v kup kravjeka potaknemo nekaj kravjih rogov v obliki šesterokotnika. Rogove potaknemo obrnjene z odprtino v kravjek. Čas priprave in zorenja, prav tako tudi pa priprava škropiva iz tega preparata sta enaka kot pri preparatu gnoj iz roga.

Nadomestek za živalske ovojnice za izdelavo kompostnih preparatov so lahko izdolbljeni deli debla dreves, ki pripadaju istemu planetu kot preparat.

Tako uporabimo za preparat iz
regrata Jupitrovo drevo: javor
hrastovega lubja Marsovo drevo: dob
kamilice Merkurjevo drevo: macesen
rmana Venerino drevo: brezo

Časi za pripravo vegetabilnih preparatov so vsako leto drugi, zato si pri določanju časa za pripravo vegetabilnega preparata pomagajte s setvenim priročnikom.

Več o pripravi biodinamičnih preparatov si lahko preberete v knjižici Preparati (Meta Vrhunc, Založba Ajda).