VABILO – OBČNI ZBOR DRUŠTVA AJDA VRZDENEC

Spoštovani člani našega društva!

Tudi čas in sama izvedba občnega zbora našega Društva Ajda Vrzdenec je letos podrejena znanim aktualnim razmeram.

Tako vas vabim na občni zbor našega društva, ki bo v PONEDELJEK, 20. 12. 2021, ob 18.30.

Za povezavo in navodila za pripravo in izvedbo okrasnega materiala pišite na ajdavrzdenec.logatec@gmail.com, najkasneje do 12 ure, 20.12.2021.


DNEVNI RED:

1.Otvoritev seje.
V primeru udeležbe manj kot polovice članov društva sledi odložitev začetka za 30 minut (v skladu s 24. členom Pravil našega društva). V tem času bomo sicer vsak pri svojem računalniku, pa vendar povezani preko videosrečanja izdelovali simbole, s katerimi lahko okrasimo božično drevo na antropozofski način.

2. Ugotavljanje sklepčnosti.

3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, 2 člana) -ob 19. uri.

4. Izvolitev zapisnikarja in 2 overiteljev zapisnika.

5. Poročila o delu društva Ajda Vrzdenec v 2020(predsednica izvršnega odbora, vodje sekcij, finančno poročilo, nadzorni odbor, disciplinska komisija).

6. Kadrovske zadeve (volitve v organe v letu 2022).

7. Program dela društva za leto 2021

.8. Razno.Predviden zaključek bo do 20.30.

Prisrčno vabljeni !

Bojana Breznikar, predsednica Društva Ajda Vrzdenec

Foto: Pixabay