Ustanovitev društva

Društvo Ajda Vrzdenec je zraslo iz predavanj, srečanj in dejavnosti v času od 1985-1991 in se leta 1991 registriralo. Sedež društva je bil na Vrzdencu na kmetiji, ki jo je Meta Vrhunc kupila leta 1988  in je še danes dragoceno mesto naših mnogih srečanj, predvsem ob izdelavi in pripravi BD preparatov. 

V pravilih društva je bilo zapisano:
»… naloge in cilji društva: populariziranje BD kmetovanja in vrtnarjenja, sadjarstva, živinoreje, čebelarstva ter drugega dela z naravo, kot se je to razvilo iz antropozofije….«

USTANOVNI ČLANI

Za registracijo društva leta 1991 je bilo potrebnih sedem oseb. Ustanovitelji društva Ajda Vrzdenec so bili Stanko Bes, Božena Čarič, Majda Grom, Nataša Klinar, dr. Ignac Sivec, Marko Resinovič in Meta Vrhunc. Prvi predsednik društva je bil Marko Resinovič. Meta Vrhunc je od ustanovitve društva do leta 1993 živela še v Nemčiji, po vrnitvi pa je sprejela predsedovanje oziroma vodenje društva in (s kratkotrajno prekinitvijo dobrega leta) društvo vodila vse do leta 2017. Od tedaj je Meta Vrhunc častna predsednica našega društva.

RAST

Ob koncu leta ustanovitve 1991 je BD Ajda Vrzdenec imelo 20 članov in se je z vsakim novim letom povečevalo. Tako je bilo 10 let kasneje včlanjenih že več kot 900 biodinamiki naklonjenih ljudi. S povečevanjem članstva smo začeli ustanavljati regionalne delovne skupnosti, ki so imele društvu podobno organizacijsko strukturo. Iz njih se je oblikovala večina danes delujočih društev za BD gospodarjenje. Tako so se sčasoma tudi mnogi naši člani pridružili svojemu domu bližjim regionalnim društvom. Ob 20-letnici delovanja društva je bila leta 2001 ustanovljena Zveza društev Ajda.

Društvo danes

nazaj ↵