Predavanje dr. Uli Johannes König, 24. septembra 2018

Biodinamika v Boštanju

Praktična uporaba biodinamičnih preparatov, TVD Boštanj ob 18. uri.

Redko se ponudi priložnost gostiti v Sloveniji BD sogovornika, ki povezuje BD prakso z BD raziskavami.
Dr. Uli Johannes König je prav gotovo eden takih.

Ponuja se odlična priložnost razširiti svoje BD znanje, dobiti odgovore na naše aktualne BD dileme in vprašanja. Člani Ajde Vrzdenec zato odhajamo na to srečanje – računam na našo veliko udeležbo.

Za vsakega udeleženca – člana društva Ajda Vrzdenec, prispevek 5€ poravna naše društvo, tokrat bo brezplačen tudi prevoz.

PRIJAVE:
na društveni e-naslov ajdavrzdenec.logatec@gmail.com  sprejemam prijave
do četrtka, 20.9. do 16. ure.

Lepo vabljeni in povabite še druge!
Bojana Breznikar


Predavatelj prihaja z Inštituta za biološko dinamično kmetovanje iz Darmstadta v Nemčiji.
Je eden vodilnih raziskovalcev  s področja rodovitnosti tal, kompostiranja, biodinamičnih preparatov in določanja kakovosti živil.
Predstavil nam bo aktualne raziskave s področja njegovega raziskovalnega dela, še poseben poudarek
bo namenil praktični uporabi biodinamičnih preparatov in se posvetil vašim aktualnim vprašanjem s tega področja.