TRETJI MOST: VABILO K UDELEŽBI

Tretji most vabi, da se javite Nataši vsi (ki se udeležujete ali bi se v prihodnje želeli udeleževati njihovih predavanj, delavnic ipd.), ki bi želeli, da vas uvrstijo na seznam za e-obveščanje.


TRETJI MOST
Umetnost kot šolanje svobodne tridelnosti

Tretji most je antropozofska iniciativna skupina, ki je bila ustanovljena v letu 2019. Pobudo za ustanovitev smo dali Nataša Ralijan, Marko Prijon in Tomaž Biffio.

V jedru delovanja je antropozofsko pojmovanje kulture, še posebej v smislu Mihaelovega poslanstva. Sem spada tudi vprašanje: Kaj je krščanska (z drugo besedo spiritualna) umetnost danes? Poleg umetniške produkcije, spadajo v naše delovanje tudi delavnice in predavanja, opisana v spodnjih vrsticah.

Srečanja so večinoma v Ljubljani, deloma preko video – konferenc, dogovarjamo pa se tudi o možnosti sodelovanja na različnih koncih Slovenije v sodelovanju z obstoječimi iniciativami.

Osnovna struktura
V naslednjih treh letih naj bi s pomočjo duhovne znanosti tematsko obdelali tri področja, ki nas neposredno obdajajo: živalski svet, rastlinski svet in svet mineralov. V vsakem naslednjem letu bi se posvetili eni tematiki: v prvem letu vprašanju živalskega sveta, v drugem vprašanjem rastlinskega sveta in v tretjem mineralnemu svetu.

Pri tem bi lahko aktivnosti razdelili v dve kategoriji, ki se med seboj prepletata in se dopolnjujeta: predavanja, študij, srečanja – se pravi šolanje na osnovi antropozofije [študijska skupina] umetniški projekti z delavnicami in sodelovanjem zainteresiranih – ni nujno da so vedno samo umetniki [kreativna skupina]
V bistvu gre za eno gibanje, ki zori iz dveh navidezno različnih aktivnosti.

Tri leta hitro minejo; za naslednja štiri leta tudi že obstaja zamisel kam in kako. O tem, če nam bo dano, kdaj kasneje

.Umetnost in socialno vprašanje
Tvorba umetnin je, vsaj do neke mere, neodvisna od socialnih vprašanj. Drugače je s kulturo. Kultura je pravzaprav način kako živimo, vprašanje, ki vedno znova terja komunikacijo med skupnostjo in posameznikom. V času duše zavesti vidimo, da mora ta komunikacija ponovno zaživeti skupaj z zavedanjem o duhovnem poreklu človeka. To je zelo široko zastavljena osnova in vsakič se je seveda možno osredotočiti le na eno perspektivo.

Dosedanji dogodki
Doslej smo skupaj uresničili dve predstavi:

  • Razstavo „Anima sensitiva“ v Sežani, 2020
  • Predstavo „Orant“ na Waldorfski soli Ljubljana, 2021

(Prezentacija na spletu še ni končana.)
Poleg tega smo v predavanjih predelali kar nekaj antropozofske literature, organizirali delavnice risanja, kiparjenja v glini in slikanja.

V letošnjem „šolskem letu“ se osredotočamo na spoznavanje rastlinskega sveta, na razvijanje čuta za goetheanistično opazovanje, ter na sistematično razvijanje senzibilnosti za barve. Obenem skušamo skozi antropozofska predavanja poglobiti uvid v človesko duševnost, odkrivati njegove sposobnosti in jih prebujati. V tem smislu bi lahko rekli, da gre deloma tudi za pedagoško aktivnost, pri čemer je zgornja meja nekoliko razširjena tja do 81-tega leta in tudi še čez, tako da ni razloga, da bi se kdo čutil utesnjenega 😊

Udeležba
Dejavnosti so odprte za vse, ki bi želeli sodelovati. Ne glede na predznanje se delavnic in predavanj lahko udeležuje vsakdo. Kontinuiteta sodelovanja ni nujna, vendar je priporočljiva, saj je včasih potrebno kar nekaj časa, da se ustvari povezava med tistim, kar vemo in tistim, kar lahko naredimo in se včasih šele po večkratnih srečanjih jasno pokaže pot, ki smo jo prehodili in ki je obenem predpogoj za naslednji korak.

Doslej so se nam vedno odpirale nove perspektive, ki smo jim sledili z vedrino in navdušenjem. Nobenega dvoma ni, da bo tako tudi vnaprej.
Srčno vabljeni k sodelovanju!

April, 2021
Tomaž Biffio

(Foto: Pixabay)