Praktično delo

Bistvo biodinamičnega kmetovanja ni v nabiranju teoretičnega znanja, ampak v delovanju v praksi. Zato imajo vsi naši člani mnogo priložnosti ne le za medsebojno druženje, ampak za pridobivanje izkušenj preko skupnega dela oziroma akcij.

Nabiranje zelišč za pripravo BD preparatov

Sekcija za nabiranje zelišč večkrat letno povabi člane k nabiranju cvetov za izdelavo BD preparatov. Nabiramo regrat, baldrijan, koprivo, kamilice, rman in hrastovo lubje. 

Izdelava BD preparatov

Jeseni pripravimo preparate in jih zakopljemo v zemljo. Spomladi pa se srečamo na Vrzdencu na izkopavanju. Delavnice priprave preparatov so običajno dobro obiskane, na teh srečanjih se člani medsebojno družimo in si izmenjujemo izkušnje.

Naša učenja

Društvo izvaja praktične izobraževalne delavnice, ki smo jih poimenovali Naša učenja. Na teh srečanjih nas s principi priprave različnih preparatov (vegetabilni preparati, kremen iz roga) in škropiv (proti polžem, divjadi, koloradskem hrošču in ostalim škodljivcem) seznanjajo že izkušeni člani društva.

Vse pridobljeno znanje in preparate uporabljamo doma pri pridelavi hrane in negi rastlin.

Želimo si, da bi bili člani društva aktivni izvajalci BD načel.

V društvu tudi velja dogovor, da vsak član podari društvu vsaj en delovni dan letno – to pomeni, da se poleg priprave preparatov odzove tudi na povabilo, kadar je potrebno opraviti kako delo na kmetiji na Vrzdencu ali pa v Logatcu, kjer potrebujemo več parov pridnih rok.  Žal nam je, da kljub dobremu namenu naši člani na svoje dobre sklepe v teku leta včasih pozabijo.

Nazaj ↵