Društvo in Založba Ajda

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA Vrzdenec smo ustanovili leta 1991.
Med vrtičkarji in kmeti z izobraževanjem, organizacijo predavanj, izdajanjem literature in izdelovanjem biološko-dinamičnih preparatov širimo in spodbujamo najstarejšo in najuglednejšo sonaravno metodo pridelovanja najodličnejše hrane, imenovano biološko-dinamična metoda.
Ta metoda omogoča brez uporabe strupov in umetnih gnojil doseganje visokih pridelkov izjemne kakovosti, zagotavlja pa tudi ohranjanje trajne plodnosti tal, pestrosti kulturnih rastlin in ekološko ravnotežje. Metoda uči partnerstva do zemlje, rastlin, živali in ljudi pa tudi odgovornosti do kulturnih rastlin in domačih živali kot kulturne dediščine, ki jo moramo neokrnjeno ohranjati za bodočnost.

Naloge in cilji društva so: populariziranje biološko-dinamičnega kmetovanja in vrtnarjenja, sadjarstva, živinoreje, čebelarstva ter drugega dela z naravo kot so se razvili iz antropozofije.

Poleg organiziranja predavanj in seminarjev prireja društvo AJDA Vrzdenec delovna in prijateljska srečanja in strokovne izlete.

Založba AJDA je nastala zaradi potrebe po strokovni literaturi  iz področja biološko dinamičnega dela z naravo. Razen vsakoletnega Setvenega koledarja Marije Thun izdaja Založba zapise predavanj uglednih tujih strokovnjakov za biodinamiko ali za v antropozofiji utemeljena druga, na pridelovanje zdrave hrane vezana področja.

Literatura Založbe AJDA je namenjena predvsem članom društev AJDA širom Slovenije pa tudi vsem zainteresiranim kmetom in vrtičkarjem, ki želijo opustiti zastrupljanje zemlje in pridelovati res zdravo hrano po biološko-dinamični, to je v svetu najuglednejši sonaravni metodi.

Tudi ozaveščen potrošnik bo našel v literaturi Založbe AJDA dragoceno branje, tako kot dopolnilo nepopolnim toda danes splošno uveljavljenim stališčem znanosti in stroke glede na zdravo hrano in pomen zdrave hrane za zdravje človeka, pa tudi kot zanesljivo vodilo pri iskanju zanesljivih odgovorov na druga pomembna vprašanja časa, smiselnosti bivanja in lastne duhovne rasti.

Pri svoji literaturi se Založba AJDA omejuje na tista praktična področja življenja, za katera je dal praktične napotke za plodno poglobitev filozof in znanstvenik dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofije.