Kako se je pričelo

Lahko bi rekli, da je Meta Vrhunc mama našega društva. Je pionirka biodinamike v Sloveniji, ki je s prvimi predavanji in objavami člankov o BD metodi naredila prve korake biodinamike v Sloveniji leta 1985. V tem času je živela v Nemčiji in je Steinerjevo zapuščino na področju medicine in pedagogike že poznala. Ko je spoznala tudi Steinerjevo BD metodo in raziskovalno delo Marie Thun, je sklenila, da jo obišče na njeni posesti v Dexbachu pri Giessnu in se z njo dogovori, da sme z rezultati njenega dela seznanjati slovenske kmete in vrtičkarje. Tako je dozorela odločitev, da si bosta skupno prizadevali za širjenje Steinerjeve BD metode v Sloveniji.

Leta 1985 je pričela v reviji Moj mali svet, Ljubljanskem dnevniku in drugih časopisih objavljati dele Setvenega koledarja Marije Thun in članke o BD metodi. Z uredništvom revije Moj mali svet se je istega leta tudi dogovorila, da bodo za leto 1988 objavili prvo celotno izdajo Setvenega koledarja Marije Thun v slovenščini.

V sodelovanju z Ljubljanskimi vrtičkarji, ki jih je tedaj vodil Pavel Šegula, je pričela organizirati predavanja tujih strokovnjakov za področje BD metode v Ljubljani in večjih mestih Slovenije. Kot predavatelje je izbirala antropozofiji zavezane, akademsko izobražene in na svojem področju praktično delujoče strokovnjake spodročja vrtnarstva, sadjarstva, živinoreje, semenarstva pa tudi medicine, astronomije in drugih vejantropozofije.

Kot njeni gostje in naši odlični predavatelji so tako v Sloveniji predavali Jan van Ledebura, Wilhelm Barkoff, Siegfried Baumann, Georg Wilhelm Schmidt, dr. Johannes Zwiauer, dr. Jörg Spranger, dr. Berthold Heyden, dr. Wolfgang Held, dr. Mario Mayrhofer, Michael Kassner, Hartmut Heilmann, dr. Leo Selinger, Brigitte von Wistinghausen, dr. Eckart von  Wistinghausen, Rheinhild Emmelmann, Claudio Casera, Michael Straub, dr. Seelbach, Michael Rein, Michael Schreyer, Ilse Demarest … in vedno znova Maria Thun in njen sin Matthias Thun.

Ustanovitev društva

nazaj ↵