Društvo danes

Društvo Ajda Vrzdenec ima danes uradni sedež v Logatcu. V decembru 2022 je zabeležilo  275 članov. Čeprav uradni sedež ni več na Vrzdencu, se na Metini kmetiji še vedno radi srečujemo – če ne drugače, pa takrat, ko pripravljamo in zakopavamo oziroma izkopavamo biodinamične preparate ali pa se udeležimo njenih predavanj. Tako kot od vsega začetka Meta še vedno gostoljubno sprejme vse, ki smo željni črpati iz njene osupljivo velike zakladnice znanja in izkušenj.

Naša uradna srečanja, izobraževanja, delavnice in druženje pa so sedaj na Notranjski cesti 14 v Logatcu ali pa na naslovu Tabor 12, kjer je registriran sedež društva.

Meto Vrhunc je leta 2018 kot predsednica društva nasledila Bojana Breznikar.

NAŠE DELOVANJE

Znotraj društva in vodstva negujemo kolektivno odločanje in delitev nalog. Želimo si, da bi bili prav vsi naši člani aktivni in povezovalni členi našega društva oziroma skupnosti.

Setveni priročnik

Od leta 1988, ko je Kmečki glas z revijo Moj mali svet izdal prvi slovenski prevod, pa vse do danes, torej že skoraj 30 let, ostaja Setveni priročnik orodje, s katerim dosežemo veliko število ljudi in s pomočjo katerega lahko najodličnejšo metodo pridelovanja zdrave hrane približujemo kmetom in vrtičkarjem.

Izobraževanje

Že od vsega začetka se naše delovanje napaja iz predavanj in seminarjev izbranih strokovnjakov. Pridobljeno znanje pa posredujemo članom in ostalim ljudem tudi sami – pri Ajdi Vrzdenec na izobraževanjih s teoretičnim in praktičnim delom.

Pomemben prispevek na področju izobraževanja je Ajda Vrzdenec opravila z dodelitvijo več kot 40 štipendij za udeležbo na krajših ali daljših izobraževanjih v tujini. 

Pomembno priložnost pridobivanja znanja imajo naši člani tudi na strokovnih ekskurzijah, ki jih organiziramo prav vsako leto.

Društvo je v minulih letih svojega delovanja pripravilo tudi mnogo zapisov predavanj in seminarjev, ki so jih izvedli naši in tuji predavatelji. Tako je v knjižnici društva preko 30 zapisov strokovnih predavanj, izdali pa smo tudi štiri velike knjige in deset brošur (predlagam, da se tu da link na Založbo: https://ajda-vrzdenec-zalozba.si/zalozba/)

Mediji

Pomembna možnost širjenja biodinamike je delo z javnostjo. Mediji nas v glavnem sprejemajo in podpirajo. Članki o biodinamiki vzbujajo pri bralcih vse več pozornosti. Mnogo zanimivih posnetkov pa je objavljeno tudi na platformi You Tube – našli jih boste, če vpišete v iskalnik ključni besedi Meta Vrhunc.

Svetovna družina biodinamikov

K delu z javnostjo sodi tudi povezovanje z biodinamičnim gibanjem v svetu.

Meta Vrhunc je bila v Sekciji za kmetijstvo na centru antropozofije v Dornachu do leta 2013 več kot 15 let dejavna kot predstavnik Slovenije v delovnem organu vsakoletnega svetovnega biodinamičnega kongresa. Od leta 2013 nas v tem organu zastopa dr. Matjaž Turinek.

Demeter

Leta 1996 smo stopili v kontakt z Demeter International, leta 1997 se je AJDA Vrzdenec vključila v Demeter International in leta 1998 smo podpisali pogodbo s ciljem, da v društvo vključenim članom omogočimo pridobivanje svetovne blagovne znamke DEMETER.
Blagovno znamko Demeter je Ajda Vrzdenec pripeljala v Slovenijo, še preden je Slovenija sprejela svoje smernice za ekološko kmetovanje.
Sekcija Demeter je delovala v okviru Ajde Vrzdenec do leta 2007, ko je bila ustanovljen Zavoda Demeter in je v tem času združevala več kot 40 biodinamičnih kmetij.
Prve kontrole za dodeljevanje Demeter blagovne znamke je opravljalo po našem dogovoru mesto za kontrolo ekološkega kmetovanja OEKOP iz Nemčije, zadnje pa že za biodinamiko izobraženi kontrolorji za certificiranje ekološkega kmetovanja v Sloveniji.

Preparati

Nepogrešljiva in centralna notranja naloga našega društva je skrb za biološko-dinamične preparate, ki jih mora biti dovolj za vse člane.
Nabiranje zelišč, priprava, zakopavanje, izkopavanje, hramba in dodeljevanje biološko-dinamičnih preparatov so aktivnosti, ki so za delovanje našega društva osrednjega pomena. Vsi člani so povabljeni, da pri tem aktivno sodelujejo.

Nazaj ↵