preišči stran ...

Društvo Ajda

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje

Društvo za b-d gospodarjenje Lan Bela krajina

Vrhovci 2, 8341 Adlešiči

predsednica: Kristina Vranešič

telefon: 040 888 058

biodinamikalan@gmail.com

kontakt

Sadjarsko društvo Borovnica

Paplerjeva 22, 1353 Borovnica

predsednik: Rudi Cerk

telefon: 030 604 004

klara.cerk@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje   Ajda Dolenjska

Vinji vrh 5a, 8220 Šmarješke Toplice

predsednik: Jože Lusavec

telefon: 031 645 476 med 17:00 in 19.00 uro

joze.lusavec@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje   Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26,

5290 Šempeter pri Gorici

predsednica: Greta Sorta

telefon: 040 658 482

ajda.goriska@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje   Ajda Štajerska

Soseska 13, 3312 Prebold

predsednik: Stanko Krašovec

telefon: 051 394494 med 7:30 in 8:30 uro

ajda.stajerska@gmail.com

Društvo Ajda Posočje

Žagarjeva 13, 5220 Tolmin

predsednica: Milenka Kavčič

telefon: 041/297-873

Marjanca Gruden

ajda.posocje@gmail.com

kontakt

Društvo biodinamikov Notranjska

Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica

predsednica: Mihaela Klančar

Telefon: 041 444 736

biodinamika.notranjska@gmail.com

kontakt

Društvo Ajda Gorenjska

Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

predsednica: Mihaela Zalokar

telefon: 04/572 56 18 med 8:00 in 9.00 uro

monika.brinsek@gmail.com

kontakt

Društvo Ajda Sostro

Sadinja vas 81,

1261 Ljubljana – Dobrunje

predsednica: Alenka Svetek

telefon: 041 364 897

alenka.svetek@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje Pomurje

Ulica Staneta Rozmana 2,

9000 Murska Sobota

predsednica: Daniela Topolovec

Tel.: 040 373 332 med 11:00 in 19.00 uro

biodinamiki.pomurja@gmail.com

kontakt

Društvo Ajda Koroška

Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd

predsednica: Antonija Ločičnik

telefon: 02/871 07 50

             041 340 871

toncka@loris.si

kontakt

Društvo Ajda Domžale

Podrečje 10, 1230 Domžale

predsednik: Jože Grabljevec

telefon: 041 323 249 tor: 16:00 do 18.00 uro

ajda.domzale@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje   Ajda Posavje

Boštanj 30, 8294 Boštanj

Predsednik: Zvone Černelič

Kontakt: Hriberšek Majda

tel. 041 458 532

e-mail: majda.hribersek@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje Podravje

Vanetina 13, 2236 Cerkvenjak

predsednik: Drago Purgaj

telefon: 031 405 502

kmetija.demeter@gmail.com

kontakt

Društvo za b-d gospodarjenje   Ajda Istra

Dilici 15, 6274 Šmarje pri Kopru

predsednik : Matej Korenika

telefon : 041 607 819 sre: 9:00 do 11.00 uro

ajda.istra@gmail.com

kontakt

Naslovi društev Ajda