Društva Ajda v Sloveniji

DRUŠTVO AJDA DOLENJSKA
Vinjrh 5a
8220 Šmarješke Toplice
Predsednik: Jože Lusavec
 031 645 476
joze.lusavec@gmail.com
(vsak delavnik od 17. do 19. ure)

DRUŠTVO AJDA SOSTRO
Sadinja vas 81
1261 Ljubljana – Dobrunje
Predsednica: Alenka Svetek
041 364 897
alenka.svetek@gmail.com

DRUŠTVO AJDA DOMŽALE
Podrečje 10
1230 Domžale
Predsednik: Jože Grabljevec
041 323 249
ajda.domzale@gmail.com

DRUŠTVO ZA B-D GOSPODARJENJE AJDA ŠTAJERSKA
Ulica Savinjske čete 4
3310 Žalec
Predsednik: Silvester Marič
041 803 073
ajda.stajerska@gmail.coma

DRUŠTVO AJDA GORENJSKA
Podhom 42
4247 Zgornje Gorje
Predsednica: Mihaela Zalokar
041 948 336
ajda.gorenjska@gmail.com
(vsak dan med 8. in 9. uro)

DRUŠTVO AJDA VRZDENEC
Vrzdenec 60
1354 Horjul
Predsednica: Bojana Breznikar
041 757 177
ajdavrzdenec.logatec@gmail.com
(od 16. do 20. ure)

DRUŠTVO AJDA GORIŠKA
Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici
Predsednica: Zmago Petrič
040 658 482
ajda.goriska@gmail.com

DRUŠTVO BIODINAMIKOV NOTRANJSKA
Cesta 4. maja 75
1380 Cerknica
Predsednica: Mihaela Klančar
041 444 736
biodinamika.notranjska@gmail.com

DRUŠTVO AJDA ISTRA
Dilici 15
6274 Šmarje pri Kopru
Predsednik: Matej Korenika
041 607 819
ajda.istra@gmail.com
(vsako sredo od 9. do 11. ure)

DRUŠTVO LAN BELA KRAJINA
Cerovec 17
8333 Semič
Predsednica: Tone Plut
041 760 739
biodinamikalan@gmail.com

DRUŠTVO AJDA KOROŠKA
Mariborskega 4
2360 Radlje ob Dravi
Predsednica: Nada Kamenšak 
031 839 488
kamensaknada@gmail.com

DRUŠTVO ZA BD GOSPODARJENJE PODRAVJE
Vanetina 13
2236 Cerkvenjak
Predsednik: Drago Purgaj
031 405 502
kmetija.demeter@gmail.com

DRUŠTVO AJDA POSAVJE
Boštanj 30
8294 Boštanj
Predsednik: Zvone Černelič
041 458 532 (Majda Hriberšek)
majda.hribersek@gmail.com

DRUŠTVO ZA BD GOSPODARJENJE POMURJE
Ulica Staneta Rozmana 2
9000 Murska Sobota
Predsednica: Daniela Topolovec
040 373 332
biodinamiki.pomurja@gmail.com
(pon. – pet. od 11. do 19. ure)

DRUŠTVO AJDA POSOČJE
Žagarjeva 13
5220 Tolmin
Predsednica: Milenka Kavčič
041 297 873
031 477 892 Marjanca Gruden 
ajda.posocje@gmail.com

SADJARSKO DRUŠTVO BOROVNICA
Paplerjeva 22
1353 Borovnica
Predsednik: Rudi Cerk
030 604 004
klara.cerk@gmail.com