Društva Ajda v Sloveniji

DRUŠTVO AJDA VRZDENEC
Tabor 12
1370 Logatec
Predsednica: Bojana Breznikar
041 757 177
ajdavrzdenec.logatec@gmail.com
SADJARSKO DRUŠTVO BOROVNICA
Paplerjeva 22
1353 Borovnica
Predsednik: Rudi Cerk
030 604 004
klara.cerk@gmail.com 
DRUŠTVO AJDA DOLENJSKA
Vinji vrh 5a
8220 Šmarješke Toplice
Predsednik: Jože Lusavec
 031 645 476
joze.lusavec@gmail.com 
DRUŠTVO AJDA DOMŽALE
Podrečje 10
1230 Domžale
Predsednica: Andreja Videmšek
051 204 436
ajda.domzale@gmail.com
DRUŠTVO AJDA GORENJSKA
Vrbnje 12B
1240 Radovljica
Predsednica: Mihaela Zalokar
041 948 336
ajda.gorenjska@gmail.com 
DRUŠTVO AJDA GORIŠKA
Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici
Predsednica: Zmago Petrič
040 658 482
ajda.goriska@gmail.com
DRUŠTVO AJDA ISTRA
Dilici 15
6274 Šmarje pri Kopru
Predsednik: Matej Korenika
041 607 819
ajda.istra@gmail.com 
DRUŠTVO LAN BELA KRAJINA
Cerovec 17
8333 Semič
Predsednik: Tone Plut 
041 760 739
biodinamikalan.@gmail.com
DRUŠTVO AJDA KOROŠKA
Mariborska 4
2360 Radlje ob Dravi
Predsednik: Nada Kamenšak
031 839 488kamensaknada@gmail.com 
DRUŠTVO BIODINAMIKOV NOTRANJSKA
Cesta 4. maja 75
1380 Cerknica
Predsednica: Mihaela Klančar
041 444 736
biodinamika.notranjska@gmail.com
DRUŠTVO BIODINAMIKA PODRAVJE
Vanetina 13
2236 Cerkvenjak
Predsednik: Drago Purgaj
031 405 502kmetija.demeter@gmail.com 
DRUŠTVO BIODINAMIKI POMURJA
Ulica Staneta Rozmana 2
9000 Murska Sobota
Predsednica: Daniela Topolovec
040 373 332
biodinamiki.pomurja@gmail.com
DRUŠTVO AJDA POSAVJE
Boštanj 30
8294 Boštanj
Predsednik: Zvone Černelič
041 458 532 (Majda Hriberšek)
majda.hribersek@gmail.com 
DRUŠTVO AJDA POSOČJE
Žagarjeva 13
5220 Tolmin
Predsednica: Milenka Kavčič 041 297 873
031 477 892 Marjanca Gruden 
ajda.posocje@gmail.com
DRUŠTVO AJDA SOSTRO
Sadinja vas 81
1261 Ljubljana Dobrunje
Predsednica: Alenka Svetek
041 364 897
alenka.svetek@gmail.com 
DRUŠTVO AJDA ŠTAJERSKA 
Ulica Savinjske čete 4
3310 Žalec
Predsednik: Silvester Marič 
041 803 073
ajda.stajerska@gmail.com

Nazaj na BD Ajda Vrzdenec