Društva Ajda v Sloveniji

DRUŠTVO AJDA DOLENJSKA
Vinji vrh 5a
8220 Šmarješke Toplice
Predsednik: Jože Lusavec
07 307 38 78, 031 645 476 
joze.lusavec@gmail.com

DRUŠTVO AJDA SOSTRO
Sadinja vas 81
1261 Ljubljana – Dobrunje
Predsednica: Alenka Svetek
01 542 97 47, 041 364 897
alenka.svetek@gmail.com

DRUŠTVO AJDA DOMŽALE
Podrečje 10
1230 Domžale
Predsednik: Jože Grabljevec
041 323 249
ajda.domzale@gmail.com

DRUŠTVO AJDA ŠTAJERSKA
Soseska 13
3312 Prebold
Predsednik: Stanko Krašovec
051 394 494
ajda.stajerska@gmail.com

DRUŠTVO AJDA GORENJSKA
Podhom 42
4247 Zgornje Gorje
Predsednica: Mihaela Zalokar
04 572 56 18
Monika 041-948-336
monika.brinsek@gmail.com

DRUŠTVO AJDA VRZDENEC
Vrzdenec 60
1354 Horjul
Predsednica: Bojana Breznika
041 757 177
ajdavrzdenec.logatec@gmail.com

DRUŠTVO AJDA GORIŠKA
Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici
Predsednica: Greta Sorta
040 658 482
ajda.goriska@gmail.com

DRUŠTVO BIODINAMIKOV NOTRANJSKA
Cesta 4. maja 75
1380 Cerknica
Predsednica: Mihaela Klančar
041 444 736
biodinamika.notranjska@gmail.com

DRUŠTVO AJDA ISTRA
Dilici 15
6274 Šmarje pri Kopru
Predsednik: Matej Korenika
041 607 819
ajda.istra@gmail.com

DRUŠTVO LAN BELA KRAJINA
Vrhovci 2
8341 Adlešiči
Predsednica: Kristina Vranešič
040 888 058
biodinamikalan@gmail.com

DRUŠTVO AJDA KOROŠKA
Trg 4. julija 67
2370 Dravograd
Predsednica: Antonija Ločičnik
02 871 07 50, 041 340 871
toncka@loris.si

DRUŠTVO ZA BD GOSPODARJENJE PODRAVJE
Vanetina 13
2236 Cerkvenjak
Predsednik: Drago Purgaj
031 405 502
kmetija.demeter@gmail.com

DRUŠTVO AJDA POSAVJE
Boštanj 30
8294 Boštanj
Predsednik: Zvone Černelič
041 458 532 (Majda Hriberšek)
majda.hribersek@gmail.com

DRUŠTVO ZA BD GOSPODARJENJE POMURJE
Ulica Staneta Rozmana 2
9000 Murska Sobota
Predsednica: Daniela Topolovec
040 373 332
biodinamiki.pomurja@gmail.com

DRUŠTVO AJDA POSOČJE
Žagarjeva 13
5220 Tolmin
Predsednica: Milenka Kavčič
041 297 873
ajda.posocje@gmail.com

SADJARSKO DRUŠTVO BOROVNICA
Paplerjeva 22
1353 Borovnica 
Predsednik: Rudi Cerk
030 604 004
klara.cerk@gmail.com