BOŽIČ 2018

Razodetje Kristusa v času Božiča so svojčas ljudje jasno čutili kot mogočen impulz, kot
preobrat v razvoju človeštva.
Preobrat med potjo od Adama do Kristusa kot pot skozi greh na Zemljo, in potjo od Kristusa do konca časov, kot pot nazaj. Mogočno je še v 8., 9. stoletju odzvanjala simbolika in globlji, morda ne povsem razumljeni pomen besed: »Ave, zvezda morja, mlada božja mati, večna devica, srečna vrata neba…«

Človek današnjega časa svetosti teh občutkov v svoji duši ne zmore kar tako obuditi, če
bi še tako hotel in četudi jih venomer išče. Obudi jih, ko se v njem na poti iskanja
duhovnih resnic, na poti duhovnega spoznanja, odpre tudi najgloblji izvir duše. Ko ta izvir
postane svetišče. Ko nas to iz notranjosti preobrazi in očisti.

Ko človek misterij Kristusovega impulza kot globoko občuteno razodetje lahko sprejme.
Ko doživljamo Božični misterij se moramo zavedati mogočnosti našega časa, velikega
preporoda človeštva na povratku, rojstva polnosti resnično živete ljubezni.

Dr. Rudolf Steiner. 1.1.1921