BD preparati

»Življenje samo moramo privesti v prst zemlje!« R. Steiner

Oživljanje zemlje in skrb za vitalnost rastlin je osnovna skrb biodinamikov, saj prinašamo z BD načinom obdelave zemlje več vitalnosti rastlinam in preko njih vsej prehranski verigi. 

Rastline, ki jih neprimerno hranimo, imajo lahko res velik donos, toda te rastline imajo slabše zdravje in so vitalno in energetsko revne v primerjavi z rastlinami, ki smo jih vzgajali po BD metodi. Slabo hranjena rastlina zboleva in tudi ne oblikuje več kaljivega semena. Hrana iz te rastline je neprimerna za človeka, ker je brez vitalnosti in polna strupov.

Energije življenja, ki so vtkane v rastlino, nenehno pritekajo iz kozmosa. Človekova skrb je, da te energije »ulovi« in jih posreduje rastlini. Zato biodinamiki pripravljamo biodinamične preparate – koncentrate različnih energij življenja, kakor iz kozmosa prihajajo .

Med BD preparate, ki jih izdelujemo po priporočilu dr. Rudolfa Steinerja, uvrščamo dva preparata za škropljenje:

gnoj iz roga (preparat 500) – vzpodbuja globinsko rast in boljše povezovanje rastline z zemljo

in kremen iz roga (preparat 501) – vzpodbuja povezovanje rastline s kozmosom (s svetlobo in toploto)

ter kompostne preparate

(ki so zbir določenih energij danega zelišča in živalske ovojnice, v katerem to zelišče zori v preparat, ••energije v naravi, ki deluje v določenem času leta, ko preparat zori v zemlji in tudi •••energije človeka, ki ta preparat pripravlja):

rmanov preparat 502 – ureja procese kalija in dušika

kamilični preparat 503 – ureja procese kalcija

koprivin preparat 504 – ureja procese železa in podpira delovanje preparatov 502 in 503

preparat iz hrastovega lubja 505 – preprečuje bolezni, ki so posledica prehitre rasti

regratov preparat 506 – ureja razmerje med kremenovo kislino in kalijem

baldrijanov preparat 507 – ureja procese fosforja

in 

preparat iz njivske preslice 508 – preprečuje težave z glivicami.

Pozneje so Steinerjevi učenci razvili še druge preparate:

preparat iz kravjeka (po Mariji Thun) – razvit iz potrebe, da delovanje kompostnih preparatov prenesemo na večje površine

ter preparat v brezovi jami.

Biodinamična metoda, ki jo je kot metodo kmetijstva bodočnosti R. Steiner zapustil človeštvu, omogoča, da človekovo poseganje v naravo deluje v smeri življenja in ne v smeri uničevanja, kakor smo temu priča v sodobnem konvencionalnem kmetovanju. Nosilci življenja so vsi BD preparati, ki jih biodinamik uporablja pri delu z zemljo in rastlinami.

Nazaj ↵